Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech eBook

Fatimma.cz Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,38 MB

ISBN: 9788086307770

POPIS
V publikaci naleznete hotové přípravy do hodin. Příspěvky vedou žáky k pochopení vnitřní propojenosti světa, k porozumění souvislostí. Otevírají jim perspektivy poznání života v evropském prostoru a seznamují je s možnostmi v občanském i profesním životě.
STÁHNOUT ČÍST
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ...
Kniha: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Autor: Tomáš Matějček Učební text, jehož cílem je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem postihnout co nejvýstižněji obsah průřezového tématu, seznámit s nejvýznamnějšími etapami ve vývoji Evropy, ...
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ...
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří
SOUVISEJÍCÍ KNIHY