Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok eBook

Fatimma.cz Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok Image

INFORMACE

Hledáte knihu Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,87 MB

ISBN: 9788081400285

POPIS
Pracovný zošit Matematika pre 9. ročník 2. polrok základných škôl tvorí spolu s metodickým materiálom pre učiteľa edíciu Interaktívna kniha. Táto sa snaží priniesť vedomosti z oblasti matematiky žiakom inou, zaujímavejšou cestou. Pomocou úloh, cvičení a k nim pripojených animácií či ilustrácií sa snaží u žiaka vzbudiť záujem o matematiku nie ako odbornú vedu, ale ako o niečo, čo je všade o kolo neho. Prináša mu vedomosti, ktoré môže prakticky využiť vo svojom živote.Pracovný zošit je zároveň aj študijným materiálom a cvičebnicou v jednom, pričom svojím obsahom a štruktúrou pomáha žiakom dosiahnuť lepšie výsledky.Obsah:Druhá mocnina a odmocninaTretia mocnina a odmocninaReálne čísla súčet súčin mocninaZápis čísla a.10n, 0Lineárne rovniceLineárne nerovniceLineárne rovnice s neznámou v menovateli Valec, ihlan, kužeľObjem valca, ihlana a kužeľaPovrch valca, ihlana a kužeľaObjem a povrch gule
STÁHNOUT ČÍST
Edičný portál - eAktovka
Učebnica Matematika pre 2. ročník základných škôl - 1. časť autorov P. Černek a kol. je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka. Súbor nadväzuje na učebnicu matematiky pre 1. ročník ZŠ a prináša koncepčné prepojenie učebných materiálov týchto autorov pre 1. a 2. ročník ZŠ, v ktorých sa...
Kniha: Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4 ...
Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom; Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
SOUVISEJÍCÍ KNIHY