Hudobno-slovné relácie pre deti a mládež v slovenskej televízii v Bratislave eBook

Fatimma.cz Hudobno-slovné relácie pre deti a mládež v slovenskej televízii v Bratislave Image

INFORMACE

Hudobno-slovné relácie pre deti a mládež v slovenskej televízii v Bratislave je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zuzana Töröková. Přečtěte si s námi knihu Hudobno-slovné relácie pre deti a mládež v slovenskej televízii v Bratislave na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Hudobno-slovné relácie pre deti a mládež v slovenskej televízii v Bratislave.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,57 MB

ISBN: ",

POPIS
Predmetom tejto práce boli relácie pre deti a mládež, ktoré vznikli v Hlavnej redakcii vysielania pre deti a mládež Slovenskej televízie v Bratislave od začiatku jej činnosti v roku 1956 po súčasnosť, a to s dôrazom na výrobu hudobno-slovných relácií pre deti a mládež. Pod označenie hudobno-slovné relácie sú zaradané tie, v ktorých hudobná zložka zaujíma významné miesto. Tieto relácie sa spolupodieľali na výchove, vzdelávaní a zábave detí a mládeže. Práca poukazuje na okolnosti, podmienky, ktoré determinovali tvorbu hudbno-slovných relácií.Cieľom práce bolo prezentovať a zhodnotiť tieto relácie. Výskum, ktorý sa uskutočnil, sa opieral o historické fakty a dokumentáciu, nachádzajúcu sa predovšetkým v dostupných materiáloch v Archíve Slovenskej televízie. Pre čo najkomplexnejší vecný i dobový pohľad na danú oblasť boli využíté aj publikované štúdie a články v kultúrnych rubrikách tlačových orgánov centrálnej proveniencie. Nezastiteľnú heuristickú funkciu nabodubli informácie a poznatky získané formou rozhovorov s osobnosťami, ktoré pracovali v Slovenskej televízií a spolupodieľali sa na jej formovaní a rozvoji.
STÁHNOUT ČÍST
Hudobno-slovné relácie pre deti a mládež v slovenskej ...
Koupit Koupit eknihu. Predmetom tejto práce boli relácie pre deti a mládež, ktoré vznikli v Hlavnej redakcii vysielania pre deti a mládež Slovenskej televízie v Bratislave od začiatku jej činnosti v roku 1956 po súčasnosť, a to s dôrazom na výrobu hudobno-slovných relácií pre deti a mládež.
Hudobno-slovné relácie pre deti a mládež v slovenskej ...
Kniha: Hudobno-slovné relácie pre deti a mládež v slovenskej televízii v Bratislave Autor: Zuzana Töröková Predmetom tejto práce boli relácie pre deti a mládež, ktoré vznikli v Hlavnej redakcii vysielania pre deti a mládež Slovenskej televízie v Bratislave od začiatku jej činnosti v roku 1956 po ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY