Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS – praktikum eBook

Fatimma.cz Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS – praktikum Image

INFORMACE

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS – praktikum je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zuzana Šuranová. Přečtěte si s námi knihu Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS – praktikum na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS – praktikum.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,24 MB

ISBN: 9788080784744

POPIS
Slovenská republika sa čím ďalej tým viac približuje v účtovníckej praxi podnikov k anglosaskému chápaniu poslania finančného účtovníctva a finančného spravodajstva, ktorého nástrojom sú práve štandardy IFRS. Tendencie vývoja internacionalizácie účtovníctva a finančného spravodajstva v prospech celosvetového uznania štandardov IFRS objektívne nútia národnú účtovnícku prax k ich hlbšiemu poznaniu, schopnosti ich pragmatickej, správnej aplikácie a spôsobilosti zostavovať, analyzovať, interpretovať a vyhodnocovať účtovné závierky prezentované podľa koncepcie, zásad a princípov IFRS. Tomuto zámeru má slúžiť aj predkladaná publikácia Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS.Praktikum svojím obsahom kopíruje obsah učebnice Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS v jej piatich častiach: (1) základné koncepty finančného účtovníctva, (2) vykazovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, (3) bilancovanie majetku, (4) bilancovanie záväzkov a vlastného imania, (5) koncernové účtovníctvo. Jednotlivé kapitoly praktika majú rovnakú štruktúru. V úvode sú prezentované základné tézy relevantnej problematiky, nasleduje prehľad platných IAS, IFRS, SIC a IFRIC, ktoré s danou témou súvisia. Na overenie pochopenia základných pojmov, vzťahov a principiálnych otázok regulácie príslušnej problematiky slúžia otázky a úlohy. Ťažiskom každej kapitoly sú neriešené príklady, ktoré autori zostavili tak, aby ich bolo možné komfortne riešiť podľa obsahu učebnice a konkrétnych článkov jednotlivých štandardov.
STÁHNOUT ČÍST
Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS ...
Kniha: Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS - praktikum (Zuzana Šuranová)(Zuzana Šuranová, ) a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk
Finačné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS - praktikum
Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS - Praktikum. Internetové knihkupectví Beletrie.eu. Klademe za cíl poskytovat svým návštěvníkům snadné objednávání vybraných knih, audio knih, DVD, her, hraček i dárků a co nejpřehlednější orientaci v knižních titulech i ostatním zboží.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY