Přestupkové řízení eBook

Fatimma.cz Přestupkové řízení Image

INFORMACE

Přestupkové řízení je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Černý. Přečtěte si s námi knihu Přestupkové řízení na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Přestupkové řízení.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,30 MB

ISBN: 9788072018598

POPIS
Příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších správních orgánů. Vysvětluje postup v přestupkovém řízení od A až do Z.
STÁHNOUT ČÍST
PŘESTUPKY V DOPRAVĚ - správní řízení o přestupcích v ...
Přestupkové řízení. 1. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Řízení o přestupcích je upraveno zákonem č. 250 ...
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Metodické pomůcky k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (pdf, 408 kB); Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (pdf, 250 kB) Vyhláška č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY