August Horislav Škultéty eBook

Fatimma.cz August Horislav Škultéty Image

INFORMACE

Hledáte knihu August Horislav Škultéty? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Vladimír Michalička? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: August Horislav Škultéty.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,37 MB

ISBN: 9788080791568

POPIS
Významné miesto v dejinách slovenského národa, jeho kultúry a vzdelanosti zaujalo v 19. storočí Slovenské ev. a. v. gymnázium v Revúcej, Prvé slovenské gymnázium (1862 - 1874). Na jeho čele stál niekoľko rokov národný buditeľ, kňaz, ale aj učiteľ a správca revúckeho gymnázia, August Horislav Škultéty (1819 - 1892). Publikácia po prvý raz prináša ucelený portrét A. H. Škultétyho so zameraním na jeho učiteľskú činnosť, pedagogické dielo a organizačné aktivity pri zakladaní a rozvoji revúckeho gymnázia v kontexte jeho kultúrnych a národných aktivít.S menom Augusta Horislava Škultétyho, kňaza, básnika, folkloristu, ale najmä učiteľa, pedagóga a správcu revúckeho gymnázia sa spájajú najvýznamnejšie národné kultúrne, vedecké a umelecké podujatia slovenského národného pohybu od 30. rokov 19. storočia až takmer po jeho samotný koniec. Je nielen jednou z mnohých skvelých postáv našej národnej histórie, ale aj dejín evanjelickej cirkvi, slovenskej literatúry, folkloristiky, školstva a pedagogiky.
STÁHNOUT ČÍST
Osobnosti - August Horislav Škultéty (1819-1892 ...
August Horislav Škultéty (1819-1892) Obsah
Osobnosti - August Horislav Škultéty (1819-1892 ...
August Horislav Škultéty sa narodil 7. augusta 1819 vo Veľkom Krtíši, kde prežil svoje detstvo. Jeho otec bol v Veľkom Krtíši kňazom. ŠTÚDIÁ Ľudovú školu navštevoval v rodisku. Nižšie triedy gymnázia absolvoval na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, kam odišiel ako deväťročný.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY