Matematika pre druhákov - zbierka úloh eBook

Fatimma.cz Matematika pre druhákov - zbierka úloh Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Matematika pre druhákov - zbierka úloh! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Matematika pre druhákov - zbierka úloh a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Matematika pre druhákov - zbierka úloh.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,36 MB

ISBN: 9788081461194

POPIS
Zbierka úloh je tradičnou a žiadanou učebnou pomôckou k učebniciam matematiky, slúži ako doplňujúca pomôcka k súboru učebných materiálov Matematika 2. Ponúka množstvo príkladov a slovných úloh na na precvičovanie základného učiva v 2. ročníku ZŠ, ako i úlohy doplňujúceho a rozširujúceho charakteru, ktoré podporujú rozvoj matematického myslenia žiakov. Úlohy sú určené na samostatnú prácu žiaka s možnosťou výberu ich náročnosti. Nachádzajú sa v nej aj špeciálne úlohy (označené symbolom psej labky), ktoré môžu slúžiť ako jeden z viacerých diagnostických nástrojov, pomocou ktorých možno zistiť a včas podchytiť možné vývojové poruchy učenia. Rôznorodosť úloh umožňuje rozvoj matematickej gramotnosti podľa individuálnych potrieb a možností žiakov. Učiteľovi umožňuje zbierka jednoducho a efektívne zabezpečiť výberom vhodných úloh individualizáciu vyučovania žiakov 2. ročníka. Pútavé grafické a ilustračné spracovanie motivuje žiakov k práci a zároveň umožňuje rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.
STÁHNOUT ČÍST
Zbierka úloh z matematiky pre 2. ročník | datakabinet.sk
Matematika pre druhákov Druháci si môžu precvičovať prirodzené čísla do 100 a riešiť aplikačné úlohy, ich zoraďovanie, sčítavanie a odčítavanie. V úlohách budú hľadať čísla schované za obrázkami, odhaľovať obrázky v postupnosti, hľadať čísla, ktoré sa niekde stratili alebo budú vážiť opice.
Matematika pre druhákov (zbierka úloh) | učebnice pre ...
Re: Zbierka uloh z Pascalu Ďakujem za materiál, keď budem doma tak si ich podrobnejšie pozriem. Pojmu funkcionálne programovanie som veľmi nerozumel, no ako začiatočníkovi sa mi zdalo, že programovanie ako programovanie, tak som svoj dotaz napísal sem. Zbierku úloh hľadám pre to, že som na hodinách informatiky tento rok dos ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY