Testy z anglického jazyka pre žiakov 9. ročníka základných škôl eBook

Fatimma.cz Testy z anglického jazyka pre žiakov 9. ročníka základných škôl Image

INFORMACE

Testy z anglického jazyka pre žiakov 9. ročníka základných škôl je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mária Kureková. Přečtěte si s námi knihu Testy z anglického jazyka pre žiakov 9. ročníka základných škôl na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Testy z anglického jazyka pre žiakov 9. ročníka základných škôl.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,56 MB

ISBN: 8007015579

POPIS
Testy na zopakovanie a upevnenie vedomostí z anglického jazyka. Jednoduché aj ťažšie úlohy vychádzajú zo základného učiva, ktoré by mal žiak ovládať po skončení ZŠ.Príprava na prijímacie skúšky na SŠ.
STÁHNOUT ČÍST
Testy z anglického jazyka pre žiakov 9. ročníka základných ...
Publikácia pre žiakov 9. ročníka základných škôl a gymnázií s 8-ročným štúdiom obsahuje 20 testovacích blokov zostavených z textov a úloh s otvorenými i uzatvorenými odpoveďami, ktoré umožňujú rozvíjať čitateľskú gramotnosť a základné poznatky z gramatiky, literatúry a slohu
Testy z nemeckého jazyka pre žiakov 9. ročníka základných ...
Príspevok MŠVVaŠ SR na učebnice ANJ . Ministerstvo školstva poskytuje príspevok 11 € na učebnice anglického jazyka pre žiakov 6.-9. ročníka základných škôl a ročníky Prima - Kvarta osemročných gymnázií v marci 2016.. Škola nakupuje učebnice anglického jazyka z tohto príspevku pre 6. až 9. ročník a ročníky Prima - Kvarta osemročných gymnázií podľa ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY