Úvod do sveta práce eBook

Fatimma.cz Úvod do sveta práce Image

INFORMACE

Hledáte knihu Úvod do sveta práce? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Marta Hargašová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Úvod do sveta práce.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,98 MB

ISBN: 9788080913526

POPIS
Kniha obsahuje zaujímavé témy ako napr. sebapoznanie, rozhodovanie alebo súkromné podnikanie. Učebnica pomôže pedagógom a výchovným poradcom plniť ciele modernej kariérovej výchovy a kariérového poradenstva.3. upravené vydanie
STÁHNOUT ČÍST
Úvod do sveta práce - Marta Hargašová a kolektív, 2014 ...
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci ...
Úvod do světa práce - průřezové téma
Ročníková práce vzor 8 Ročníková práce úvod. Ročníková práce a její úvod - to je bod, okolo něhož je vždy spousta nejasností. Úvod ročníkové práce má velmi podobnou formu jako např. u seminární práce či semestrální práce. Jeho účelem je nastínit téma, metodiku a cíle, jež si ročníková práce předsevzala.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY