Malý atlas slovenského futbalového srdca eBook

Fatimma.cz Malý atlas slovenského futbalového srdca Image

INFORMACE

Malý atlas slovenského futbalového srdca je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jozef Mazár. Přečtěte si s námi knihu Malý atlas slovenského futbalového srdca na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Malý atlas slovenského futbalového srdca.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,75 MB

ISBN: 97880970413024

POPIS
Tréneri slovenských futbalových ér bývalých - Leopold Šťastný, Karol Borhy, Anton Malatinský, Michal Vičan, Štefan Jačiansky, Jozef Karel, Jozef Marko, neskôr Milan Moravec, Jozef Vengloš, Peter Benedik a mnohí nespomenutí, z tých súčasných napríklad Ladislav Jurkemik, Mikuláš Komanický, Stanislav Griga, Ján Kozák, Anton Jánoš, Dušan Tittel - a znova nmohí nespomenutí - až po trénera súčasnej slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Weisa, ponúkli svojou prácou, prístupom k futbalu a životu, možno viac ako len kamienky do mozaiky slovenského futbalového portrétu.Kniha Malý atlas slovenského futbalového srdca vznikla v období po postupe slovenskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvá sveta do Juhoafrickej republiky. Aj keď autor knihy, PhDr. Jozef Mazár, ktorý sa venuje športovej publicistike takmer štyridsať rokov tvrdí, že časom sa najmä v súvislosti s mladými futbalistami môže všeličo zmeniť, viacerým jeho myšlienkam, ale aj myšlienkam iných, ani čas neuberie na aktuálnosti.Hoci ide o publicistiku z oblasti slovenského futbalu, nie je to kniha len o futbale. Jožko, ako ho familiárne oslovujú priatelia, pohľadom skúseného žurnalistu poskytuje obzor aj na iné udalosti o ktorých sa v súvislosti so Slovenskou republikou patrí aj prostredníctvom športovej publicistiky hovoriť. Samotný autor zdôrazňuje, že k obsahu sa dopracoval rozhovormi s množstvom ľudí počas svojej žurnalistickej tvorby. Za jej základ považuje publicistický rozhovor, z ktorého čerpal aj v tomto prípade. Hovorí, že kladené otázky odhaľujú vždy ich autora, odpovede opýtaného. Malý atlas slovenského futbalového srdca však nie je súborom zozbieraných a zostavených publicistických rozhovorov. Na všetko sa opýtať nedá, ani odpoveďou sa všetko nepovie. Podľa autora cieľom obsahu knihy je, aby ona nabádala k uvažovaniu, hodnoteniu, analýzam.:: :: OBSAH :: ::* Príťažlivá, úžasná sila futbalu* Alluring, amazing power of football* O úspechu, ktorý sa zrodil v srdciach* About the success which was born in the hearts* Úvahy? Glosy? Eseje? Aj výsledky futbalového srdca* Reflections? Comments? Essays?? Also results of football heart* Mystérium futbalového zla a dobra* Mystery of football goodness and badness* Malý atlas slovenského futbalového srdca* Small encyclopedia of Slovak football heart* Výsledok presných analýz a chladných úvah* Result of exact analyses and cold considerations* Z Východu za slávou do sveta* From the East, going to the world to get some glory* Ako sa rodí futbalový talent* How is football talent born* Cenné vizitky futbalovej Európe* Valuable business cards of football Europe* Tréner robí hráčov, hráči robia trénera* Coach makes players, players make coach* Stratég na funkcionárskom poste* Strategist at official s post* Majster futbalu, majster života* Master of football, master of life* Vzácny rozhodcovský klenot* Precious referee treasure* Žil a žije nielen futbalový sen* He was and is living his not only football dream* Keď zaznievala píšťalka slávnych* When the blow of whistle of famous referees was heard* Funkcionársky túz spod Urpína* Official ace from under Urpín hill* Majstri sveta, to je výzva* One was in Africa, the order is there in his mind* Jeden v Afrike bol, druhý je tam mysľou* World champions, it is challenge* Chcel zastaviť čas športových úspechov* Did he want to stop time of achievements* Futbal na Slovensku odzrkadľuje povahu Slovákov* Football in Slovakia reflects the character of Slovaks* Epilóg* Epilogue* Fotogaléria* Texty k fotografiám
STÁHNOUT ČÍST
Prečo odpadávame a ako sa dá pomôcť človeku v mdlobách ...
DVD a BLU-RAY Filmy - najširšia ponuka DVD a BLU-RAY Filmov na trhu. Nakupujte filmy lacno rýchlo a jednoducho.
Slovan mal v Trnave kopať jedenástku, Čavrič nemal byť ...
Kniha Malý atlas slovenského futbalového srdca. € 10.90. Vypredané ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY