Živé kroniky slovenských dejín eBook

Fatimma.cz Živé kroniky slovenských dejín Image

INFORMACE

Živé kroniky slovenských dejín je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Rudolf Krajčovič. Přečtěte si s námi knihu Živé kroniky slovenských dejín na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Živé kroniky slovenských dejín.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,29 MB

ISBN: 8088878993

POPIS
Rudolf Krajčovič nám poskytuje možnosť vnoriť sa do našich dejín, zostúpiť k predchodcom, do našich veľkomoravských a stredovekých časov. Odhaľuje stopy po veľmožoch, panovníkoch i služobníkoch, ktoré po nich ostali ešte aj dnes v názvoch obcí a miest. Nemusí teda mýtizovať, môže sa opierať o presné a nezvratné dôkazy, ktoré uchoval jazyk vo svojej pamäti.
STÁHNOUT ČÍST
Komjatice - Wikipédia
Spoločnosť slovenských archivárov. XXIII. Archívne dni v Nitre - Od Elenchu po E-archív (29.-31.5.2019) Spoločnosť slovenských archivárov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - sekcia verejnej správy, odbor archívov a registratúr, Štátny archív v Nitre, Historický ústav SAV - Sekcia archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri ...
Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a ...
Ďalšiu verziu pôvodu názvu spomína Krajčovič vo svojej publikácií „Živé kroniky slovenských dejín, skryté v názvoch obcí a miest" Kde usadlosti s názvom „Závada" začlenil medzi obranné zariadenia, zátarasy či pozorovateľne. Lenže táto teória nie je príliš vhodná pre bádanie, pretože autor hovorí o ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY