Konec experimentu eBook

Fatimma.cz Konec experimentu Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Konec experimentu! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Konec experimentu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Konec experimentu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,25 MB

ISBN: 9788087271315

POPIS
Studie se zabývá dynamikou přestavby v Československu 1985–1989. Představuje jednak první přehled dějin československé přestavby, jednak analyzuje předpoklady pozdějšího zhroucení diktatury. Podle ústředního argumentu se v přestavbě hroutil nikoliv systém útlaku, ale rozpadala se schopnost aktérů dosahovat na každodenní úrovni konsensu o základních otázkách existujícího uspořádání. Historickosémantická metoda je zde použita pro rozkrytí procesu, v němž se rozpadal hypernormalizovaný jazyk 80. let a v němž došlo ke specifické implozi státněsocialistického establishmentu.
STÁHNOUT ČÍST
Konec jednoho experimentu - Petr Prokš od 14 Kč - Heureka.cz
Z veřejných debat a společenskovědního provozu v západních zemích plyne zkušenost, že zhruba s dvacetiletým odstupem od určitého význačného dějinného mezníku přichází ke slovu historický revizionismus v pohledu na předešlou epochu.
Experiment / The Experiment (2010) | ČSFD.cz
Dějiny a současnost, Michal Pullmann: Konec experimentu Kniha Michala Pullmanna Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu (Praha 2011, Scriptorium, 244 s., ISBN 978-80-87271-31-5), vyvolala v letech 2011-2012 především na stránkách denního tisku a kulturně orientovaných týdeníků velký mediální ohlas.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY