Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku eBook

Fatimma.cz Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku Image

INFORMACE

Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Plichtová. Přečtěte si s námi knihu Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,29 MB

ISBN: 9788022411738

POPIS
Autori a autorky výskumne invenčnej a teoreticky provokujúcej monografie kriticky analyzujú reálne možnosti občanov zúčastňovať sa veľkej či malej politiky. Reprezentatívny výskum, výskumné sondy a prípadové štúdie prispievajú k odhaleniu viacerých aspektov slovenskej občianskej spoločnosti, zviditeľňujú jej rezervy a nedostatky a poukazujú na možnosti prehĺbenia a skvalitnenia demokracie.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Aktívne občiAnstvo A mimovládny trendy a perspektívy ...
ABD02 Popper, Miroslav [UKOFSAP] (100%) : Vplyv morálnych intuícií na rozhodovanie o vzťahu občana a štátu Lit. 24 zázn. In: Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku: teória a realita. - Bratislava : Veda, 2010. - S. 213-233. - ISBN 978-80-224-1173-8
OBČIANSTVO /Participácia a deliberácia na Slovensku ...
Občianska participácia a výchova k európskemu občianstvu Ladislav Macháček1 Sociologický ústav SAV v Bratislave Katedra pedagogiky FF UCM v Trnave Sociolgia 2002 Vol. 34 (No. 5: 461-482) Občianstvo a jeho dimenzie Občianstvo má základný význam pre každého občana, keďže vymedzuje jeho právny, politický a
SOUVISEJÍCÍ KNIHY