Zdaňovanie bytov a stavieb na bývanie daňou z nehnuteľností eBook

Fatimma.cz Zdaňovanie bytov a stavieb na bývanie daňou z nehnuteľností Image

INFORMACE

Zdaňovanie bytov a stavieb na bývanie daňou z nehnuteľností je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Irena Bubeníková. Přečtěte si s námi knihu Zdaňovanie bytov a stavieb na bývanie daňou z nehnuteľností na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Zdaňovanie bytov a stavieb na bývanie daňou z nehnuteľností.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,20 MB

ISBN: 8080571074

POPIS
Z obsahu :Zdaňovanie stavieb na bývanie podľa právnych predpisov platných do roku 1998Zdaňovanie stavieb na bývanie po roku 1998Správa dane zo stavieb na bývanieNiektoré príklady na vyplnenie daňových priznaníPoučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností
STÁHNOUT ČÍST
Daň z nehnuteľností | Podnikam.sk
Ktorý zákon upravuje daň z nehnuteľnosti? Ide o miestnu daň, ktorá spadá pod zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Patria sem viaceré dane: daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov.
20 otázok a odpovedí: experti poradia všetko o dani z ...
dane z nehnuteľností, ktoré zahàňa: a) daň z pozemkov b) daň zo stavieb c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, zo spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu a ich častí (ďalej len „daň z bytov") v katastrálnom území mesta Kežmarok. Prvá časť Daň z pozemkov Čl. I. 1.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY