Medzinárodné právo verejné eBook

Fatimma.cz Medzinárodné právo verejné Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Medzinárodné právo verejné! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Medzinárodné právo verejné a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Medzinárodné právo verejné.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,45 MB

ISBN: 9788080782191

POPIS
V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá, kodifikácia medzinárodného práva, zodpovednosť a sankcie v medzinárodnom práve). V pätnástich kapitolách sa autor pokúsil nielen o základnú analýzu všeobecne uplatňovaných inštitútov a noriem medzinárodného práva, ale aj o zachytenie určitých vývojových trendov, prípadne budúceho smerovania toho-ktorého inštitútu. V závere publikácie sú uverejnené slovenské preklady viacerých významných medzinárodných dokumentov a dohovorov vzťahujúcich sa na kľúčové inštitúcie a normy medzinárodného práva. (Návrh článkov o zodpovednosti štátov za medzinárodne protiprávne správanie, Deklarácia zásad medzinárodného práva týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi, Charta OSN, Štatút Medzinárodného súdneho dvora ...). Publikácia je určená nielen poslucháčom právnických fakúlt, ale každému, kto sa intenzívnejšie zaujíma o medzinárodnú politiku a medzinárodné právo.
STÁHNOUT ČÍST
Medzinárodné právo verejné - Posts | Facebook
Medzinárodné právo verejné je právne odvetvie upravujúce vzťahy medzi subjektami majúcimi medzinárodnoprávnu subjektivitu a je tvorené pomocou medzinárodných právnych zmlúv. Základné subjekty medzinárodného práva sú zvrchované štáty.Opakom je vnútroštátne právo.Súčasťou medzinárodného práva verejného nie je medzinárodné právo súkromné, ktoré tvorí ...
Medzinárodné právo verejné - Ján Klučka | Knihy Dobrovský
Medzinárodné právo verejné, Kosice, Slovakia. 129 likes. Stránka vytvorená členmi Ústavu európskeho práva a oddelenia medzinárodného práva pre zdieľanie...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY