Fill in the gaps 1 eBook

Fatimma.cz Fill in the gaps 1 Image

INFORMACE

Hledáte knihu Fill in the gaps 1? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Edward R. Rosett? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Fill in the gaps 1.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,21 MB

ISBN: 0

POPIS
Každých 40 cvičení predstavuje jeden z gramatických celkov, napr. používanie slovesa „mať“, „byť“, slovesné časy, príslovky, pravidelné a nepravidelné slovesá, neurčitok, vzťažné zámená, stupňovanie, rozkazovací spôsob, trpný rod, určitý a neurčitý člen, základné a radové číslovky, predložky, nepriama reč, atď. Cvičenia treba doplniť napr. správnym tvarom slovesa, predložkou, príslovkou..., a to s ohľadom na význam a gramatickú stavbu vety.Riešenia testov a cvičení sú uvedené v samostatnej prílohe, ktorá je súčasťou knižky.Pre koho? Knižky sú zostavené ako univerzálne cvičebnice ku akémukoľvek kurzu alebo učebnici pre žiakov základných, stredných a jazykových škôl, pre samoukov a ďalších záujemcov o štúdium angličtiny.1. diel je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých
STÁHNOUT ČÍST
Fill in the gaps 1.díl | KNIHCENTRUM.cz
FCE Listening part 2, test 2. Difficulty level: B2 /Upper Intermediate. This free FCE Listening Practice Test helps with the second part of the listening exam. This is a monologue or text involving interacting speakers and lasting approximately 3 minutes. You then need to complete 10 sentences. You can listen to the audio twice.
Fill the Gap Game - Play online at Y8.com
First Certificate in English - Fill in the gaps #3 (multiple choice) First Certificate in English - Fill in the gaps #4 (multiple choice) First Certificate in English - Sentence transformation #1. First Certificate in English - Sentence transformation #2. First Certificate in English - Sentence transformation #3.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY