Přírodopis 6 eBook

Fatimma.cz Přírodopis 6 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Přírodopis 6! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Přírodopis 6 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Přírodopis 6.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,39 MB

ISBN: 9788072302574

POPIS
Přírodopis 6 - Učebnice + Pracovní sešit na CD je součástí učebnice a je samostatně neprodejný.Učebnice Přírodopis 6 Vývoj života na Zemi – Obecná biologie – Biologie hubpředstavuje svou formou a atraktivní grafickou úpravou změnu v přístupu k výuce vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Seznamuje žáky s planetou Zemí, s vývojem zemské kůry a prvních organismů, s biosférou a tříděním organismů, s viry, bakteriemi a archei a s houbami.Publikace se vyznačuje zejména: uceleným a přehledně strukturovaným textem, poutavým obrazovým doprovodem (čítajícím přes 300 fotografií, schémat a obrázků) a atraktivním grafickým zpracováním, motivačními a aktivizačními prvky rozvíjejícími samostatné myšlení a tvořivost žáků.Přírodopisná látka je v učebnici provázána s poznatky z fyziky, chemie, zeměpisu, dějepisu a dalších oborů. Zpracování klade důraz na rozvoj samostatného uvažování a na schopnost vyvodit z předložených informací vlastní závěry. Tomuto cíli slouží i soubor zajímavých doplňkových textů zaměřených na praktický význam přírodopisných poznatků pro běžný život. Poznávání je při práci s touto učebnicí dobrodružným odhalováním záhad života na Zemi.Pracovní sešit k Přírodopisu 6 je vložen do učebnice na CD . Inovativní digitální zpracování otevírá široké pole možností jeho využití. Lze jej tisknout a použít jako pracovní listy, zároveň však může být využit k práci na interaktivních tabulích nebo k samostatné domácí práci na počítači.Digitální pracovní sešit klade důraz na práci s informacemi a na posílení čtenářské gramotnosti, zaujme pestrou paletou úloh (doplňovačky, testy, šifry, hry, náměty pro laboratorní práce aj.), doplňuje a rozvíjí přednosti učebnice. Pracovní sešit (ve formátu PDF) je provázán se souborem 70 interaktivních úloh vytvořených v programu ActivInspire (přiloženým na CD). Jejich špičkové zpracování, atraktivní podoba a intuitivní ovládání umožňují žákům upevnit učivo učebnice zábavnou formou.
STÁHNOUT ČÍST
Přírodopis 6. ročník :: Václavíčková Věra
VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH PRO ŽÁKY 6. 7. 8. 9. Přírodopis. 8. třída
Přírodopis 6. A, B, C | ZŠ Protivín
Přírodopis 6.r. 2. díl - Pracovní sešit. Bezobratlí živočichové. 43,00 Kč do košíku skladem 3 kusy SEVT kód 12849605; Hravý přírodopis 8 - učebnice. 159,00 Kč do košíku skladem >5 kusů SEVT kód 32216036005; Přírodopis 8 - učebnice /nová generace/ Přírodopis pro 8. ročník ZŠ a VG
SOUVISEJÍCÍ KNIHY