Bioléčiva eBook

Fatimma.cz Bioléčiva Image

INFORMACE

Bioléčiva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Eva Benešová. Přečtěte si s námi knihu Bioléčiva na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Bioléčiva.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,81 MB

ISBN: 9788070809556

POPIS
Druhé přepracované a doplněné vydání skript Bioléčiva je určeno studentům a dalším zájemcům o dynamicky se rozvíjející obor léčiv, která jsou v mnohých rysech velmi odlišná od klasických syntetických léků. Skripta mají pomoci při základní orientaci v tomto oboru farmaceutického průmyslu založeném na rekombinantní produkci proteinů. Jednotlivé kapitoly seznamují čtenáře s historicko-ekonomickými aspekty biotechnologických výrob ve farmaceutickém průmyslu, dále se zaměřují na vymezení pojmu bioléčiva, přehledně shrnují základní vlastnosti biomolekul vystupujících jako bioléčiva a v neposlední řadě se zabývají specifickými rysy výroby bioléčiv, jejich formulací a analýzou a s tím související nezbytnou dokumentací. Ve druhé části jsou pak systematicky probrány jednotlivé typy léčiv podle jejich funkce. U jednotlivých léčiv je kladen důraz na mechanismus účinku a na jednotlivé indikace, pro které jsou konkrétní bioléčiva používána. Skripta poskytují aktuální přehled bioléčiv dostupných na světovém trhu.
STÁHNOUT ČÍST
Bioléčiva - Martin Fusek | Databáze knih
bioléčiva; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v repozitáři NUŠL >> Polytematický strukturovaný hesl ...
Biologická léčba uskutečňuje, o čem pacienti a lékaři ...
Druhé přepracované a doplněné vydání skript Bioléčiva je určeno studentům a dalším zájemcům o dynamicky se rozvíjející obor léčiv, která jsou v mnohých rysech velmi odlišná od klasických syntetických léků.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY