Trestní zákon, trestní řád eBook

Fatimma.cz Trestní zákon, trestní řád Image

INFORMACE

Hledáte knihu Trestní zákon, trestní řád? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Jiří Jelínek? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Trestní zákon, trestní řád.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,17 MB

ISBN: 8072016754

POPIS
Nové trestné činy organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, násilné překročení státní hranice, napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky a nová ustanovení o Schengenském informačním systému v trestním řádu, aktuální judikatura k oběma kodexům. To jsou jen některé z novinek, které přináší 25. aktualizované vydání. Trestní zákon, trestní řád a všechny souvisící předpisy odpovídají právnímu stavu a judikatuře ke dni 1. 9. 2007. Autoři v reakci na neustávající proud novelizací trestněprávního zákonodárství i publikované judikatury podávají aktuální výklad jednotlivých pojmů a institutů trestního zákona a trestního řádu, přinášejí poslední názory právní nauky a uvádí aktualizovanou judikaturu obecných soudů a Ústavního soudu ČR. Publikace je doplněna úplným zněním souvisejících právních předpisů: zákona o soudnictví ve věcech mládeže, zákona o Policii ČR, zákona o výkonu vazby, zákona o výkonu trestu odnětí svobody a zákona o Probační a mediační službě. Zejména advokáti a zájemci o právní pomoc ocení úplné znění advokátního tarifu.
STÁHNOUT ČÍST
Trestní řád - 141/1961 Sb. | Zákony.centrum.cz
Zákon č. 141/1961 Sb. - o trestním řízení soudním (trestní řád) úplné a aktualní znění
Trestní právo - publi
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Vyhláška č. 23/2002 Sb., kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení Vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
SOUVISEJÍCÍ KNIHY